93 474 22 44 r5r@r5r.es

Edificació sostenible

CERTIFICACIÓ A + i CERTIFICACIÓ VERD (Green Building Council Espanya)

Amb l’objectiu de reduir la petjada mediambiental i millorar les condicions de salubritat dels nostres habitatges, hem implantat en els nostres edificis nous sistemes i protocols que contemplen els següents aspectes:

 • Estratègies per a la classificació i reciclatge de residus
 • Ús de plantes autòctones
 • Minimització del consum d’aigua per a reg de jardins
 • Ús d’arbres per crear àrees d’ombra
 • Minimització de la contaminació lumínica
 • Minimització de l’ús d’energia no renovable en els materials de construcció, inclòs el seu transport
 • Minimització de la demanda d’energia no renovable durant l’ús de l’edifici, reduint la demanda i augmentant l’eficiència dels sistemes (*)
 • Reducció del consum d’aigua en aparells sanitaris
 • Control de la toxicitat en els materials d’acabat interior
 • Procés de purga consistent en la neteja de l’aire interior de l’habitatge previ a l’ocupació.
 • Garantia de confort tèrmic en espais amb ventilació natural
 • Garantia d’eficiència dels espais arquitectònics
 • Desenvolupament i implementació d’un pla de gestió de manteniment.

(*)1- Sistema “recuperador de calor”. CALEFACCIÓ-REFRIGERACIÓ. Mitjançant un recuperador de calor de doble flux d’alt rendiment s’aconsegueix que cada habitatge gaudeixi d’un aire interior net i de qualitat mitjançant el filtratge d’impureses de l’aire exterior entrant de la ventilació. Alhora, el sistema aprofita gran part de l’energia de l’aire de ventilació escalfat / refrigerat, de manera que l’energia que necessitem per a la climatització de l’habitatge es vegi reduïda en un 46%.2- Sistema “aerotermia”. AIGUA CALENTA SANITÀRIA. Mitjançant una bomba de calor aire-aigua d’alt rendiment vam aconseguir reduir les emissions un 28% respecte a un sistema convencional.

logo A+