93 474 22 44 r5r@r5r.es

Avís LEGAL

1. Informació general

Les condicions següents, d’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, regulen la informació i l’ús permès del web amb URL www.r5r.es, (des d’ara “el Web”), que R5R GESTIÓ IMMOBILIARIA, S.L.U. (d’ara endavant “R5R), amb domicili social al carrer General Prim, número 3, 1a planta, 08940 Cornellà de Llobregat, amb CIF B-66428962, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, amb número d’inscripció T 44624, F 151, S 8, H B 461556, I/A 1 (15.01.15), posa a la disposició de clients i usuaris d’Internet.

El Web ha estat creat i dissenyat amb la finalitat de donar informació dels productes i serveis que ofereix l’empresa i altra informació d’interès per a clients i usuaris d’Internet.

2. Condicions generals

Aquestes condicions generals tenen per objecte regular l’accés i la utilització del web que R5R posa gratuïtament a disposició dels clients i d’altres usuaris d’Internet, excepte quant al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’usuari d’Internet.

L’accés al Web i la navegació per aquest implica l’acceptació, sense reserves, de totes les condicions incloses en aquest document.

3. condicions d’ús

L’usuari d’Internet s’obliga a fer un ús correcte del web de conformitat amb la legislació espanyola i europea vigent i les condicions incloses en aquest document. L’usuari d’Internet respondrà davant de R5R o altres tercers, per qualsevol dany o perjudici que es pugui causar a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

Queda expressament prohibit l’ús del web amb finalitats lesives de béns o interessos de R5R o altres tercers que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de R5R o altres tercers.

R5R es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al Web, de la configuració i presentació d’aquest i de les Condicions d’ús.

La prestació del servei del Web té una durada limitada al moment en què l’usuari d’Internet estigui connectat a aquest o a algun dels serveis que a través d’aquest es facilitin. Per això es recomana que els usuaris d’Internet llegeixin atentament i detingudament aquestes Condicions d’ús cada vegada que es proposin entrar i fer ús del Web, ja que aquestes poden estar subjectes a modificacions.

R5R no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Web o al seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat.

R5R durà a terme, sempre que no impliqui causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat com tingui notícia dels errors, desconnexions o manca d’actualització en els continguts, tots aquells treballs necessaris per resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

Tant l’accés al Web com l’ús no autoritzat que es pugui efectuar de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui el realitza.

R5R no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es puguin derivar d’aquest accés o ús. R5R no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin produir-se al sistema informàtic de l’usuari d’Internet (hardware i software)), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència d’un programari maliciós a l’ordinador de l’usuari d’Internet que sigui utilitzat per a la connexió als continguts del Web, d’un funcionament dolent del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del navegador.

R5R no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des del Web, sempre que siguin aliens al mateix, ni garanteix l’absència de programes maliciosos o altres elements en aquests que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), documents o als fitxers de l’usuari d’Internet, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats per aquest motiu.

Si qualsevol usuari d’Internet considerés que el contingut o els serveis prestats pels webs enllaçats són il·lícits o lesionen béns o drets del mateix usuari d’Internet o d’un tercer susceptible d’indemnització i que, en particular, consisteixen a:

  • activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la normativa penal.
  • activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
  • activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la cerca penal, la seguretat pública.
  • activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació i la protecció de la salut i la infància, ho haurà de notificar, amb les observacions o il·lícits percebuts per aquest.

4. Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

Si un usuari d’Internet considera que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat al Web, i en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial ( patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d’enviar una notificació a R5R amb el contingut següent:

  • Dades de la persona o entitat que fa la reclamació: nom, adreça, telèfon i adreça de correu electrònic.
  • Descripció de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Web i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, la indicació precisa i concreta dels continguts protegits, així com de la seva localització al Web.
  • Fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit d’aquesta activitat.
  • En el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte d’aquesta.
  • Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat de la persona o entitat que fa la reclamació que la informació proporcionada a la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

 5. Dades de contacte de R5R GESTIÓ IMMOBILIARIA, S.L.U.

Es posa a disposició dels usuaris d’Internet la informació següent per poder adreçar les vostres peticions, qüestions i queixes:

Nom: R5R GESTIÓ IMMOBILIARIA, S.L.U.
Adreça postal: carrer General Prim, número 3, 1a planta. 08940 Cornellà de Llobregat
Correu electrònic: r5r@r5r.es
Telèfon: +34 934 742 244

6. Dades facilitades per l’usuari d’Internet

Amb caràcter general, l’accés al web no exigeix la subscripció o registre prèvia dels usuaris d’Internet.

Tota la informació que faciliti l’usuari d’Internet mitjançant els formularis de dades del web o per correu electrònic haurà de ser veraç i aquest ha de garantir l’autenticitat de totes les dades que ha facilitat a R5R per aquest mitjà. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’usuari d’Internet mantenir tota la informació facilitada a R5R permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’usuari d’Internet. En tot cas, l’usuari d’Internet serà l’únic responsable de la informació falsa o inexacta que faci i dels perjudicis que pugui causar R5R o altres tercers per la informació facilitada.

7. enllaços

L’establiment d’un enllaç al web implica l’existència de relacions passades o presents entre R5R i el propietari del web on s’estableixi, no implica per part de R5R ni l’acceptació ni l’aprovació dels continguts o serveis.

Queda expressament prohibit qualsevol altre aprofitament dels continguts del web, a favor de tercers no autoritzats.

R5R no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a webs de tercers als quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des del Web.

 8. Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del Web són titularitat de R5R a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació que inclouen la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació. A títol enunciatiu aquests drets inclouen el programa, el codi font, el disseny gràfic, l’estructura de navegació, les bases de dades, els textos, les fotografies i les imatges, i en general tots els continguts i elements que conté. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de R5R o si s’escau, d’altres tercers, llevat que s’especifiqui el contrari.

R5R és titular dels drets de propietat intel·lectual que fan referència als seus productes i serveis respecte a les cites de tercers.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre el web. En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posar a disposició, extracció, reutilització, o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets.

La utilització no autoritzada de la informació continguda al web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual de R5R donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Els usuaris d’Internet han de respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el web. No obstant això, els usuaris d’Internet podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per a ús exclusiu personal i privat en els seus sistemes informàtics (hardware i software), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte contingut al Codi Penal.

9. Protecció de dades personal

Tota la informació referent al tractament i la protecció de les dades personals, que ens són facilitades, es troba a la nostra Política de Privadesa.

La pàgina principal del Web disposa d’un enllaç per poder accedir al contingut de la Política de Privadesa.

10. cookies

Tota la informació sobre les cookies en general i sobre les que s’utilitzin al web en particular es troba a la nostra Política de cookies.

La pàgina principal del web disposa d’un enllaç per accedir al contingut de la Política de cookies.

11. Jurisdicció

Aquestes condicions s’interpretaran d’acord amb la legislació vigent espanyola i europea en la matèria, que s’aplica subsidiàriament en tot allò que no s’hi hagi previst.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola i europea vigent, a la qual se sotmeten expressament R5R i els usuaris d’Internet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, sent competents per a ús els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

12. Vigència i modificació d’aquest Avís Legal

R5R es reserva el dret a modificar el seu Avís Legal Web en cas que hi hagi un canvi en la legislació vigent, doctrinal, jurisprudencial o per criteris propis.

Si s’introduís algun canvi en aquest Avís Legal, el nou text serà publicat en aquest mateix web.

Es recomana als usuaris d’Internet que accedeixin periòdicament a aquest Avís Legal que trobareu en aquest mateix Web.

Darrera actualització 5/08/2022.