93 474 22 44 [email protected]

R5R GRUP IMMOBILIARI

 L’empresa promotora i patrimonialista familiar R5R actua a Barcelona i la seva àrea d’influència, intervenint en els sectors residencial, industrial, comercial i aparcaments, amb més de 50 anys d’experiència en el sector.

Compta amb un equip de professionals propi a través del qual es realitzen totes les tasques que comprenen la generació del producte, des del plantejament i gestió urbanística, disseny de projectes d’edificació en arquitectura i enginyeria, control de l’execució i qualitat de l’edificació, i completant amb la comercialització i el servei postvenda.

El disseny del producte té en compte la funcionalitat i l’eficiència dels espais, així com també els materials utilitzats i els sistemes constructius, tot això acord a un disseny actual i a una òptima conservació a llarg termini.

Les edificacions compten amb certificats reconeguts d’alt nivell en Eficiència Energètica i Sostenibilitat Mediambiental. El disseny inicial del projecte, juntament amb els mètodes constructius i la incorporació de sistemes actius, permeten un baix consum energètic, millores de la qualitat de l’aire i l’habitabilitat i un nivell baix de consum de CO2.

La gestió de patrimoni en renda d’actius propis i de tercers té per objecte maximitzar la rendibilitat mitjançant l’alta ocupació i contenció de costos, realitzant regularment les oportunes actuacions preventives i de conservació dels immobles.

La missió de l’empresa és proporcionar productes de qualitat en ubicació, disseny i execució, amb solucions personalitzades i a un cost òptim.