93 474 22 44 r5r@r5r.es

Política de Privacitat

1. Objecte

R5R GESTIÓ IMMOBILIÀRIA, S.L.U. (d’ara endavant R5R) ha assumit el compromís de protegir la seva privadesa i les seves dades personals. En aquesta Política de Privadesa, us informem de la manera com protegim les vostres dades personals. Us recomanem llegir-la abans d’accedir al contingut digital del web.

R5R defensa ferventment els drets fonamentals a la privadesa ia la protecció de les dades personals, així com el compliment de les lleis estatals i europees relatives a la privadesa.
En aquesta Política de Privadesa es descriu com R5R tracta i protegeix les dades personals de les persones que utilitzen el nostre web, així com en el context de les nostres activitats internes.

2. Responsable del Tractament

El responsable del tractament de les dades personals que ens facilita al lloc web és R5R GESTIÓ IMMOBILIARIA, S.L.U., amb domicili social al carrer General Prim, número 3, 1a planta, 08940 Cornellà de Llobregat, amb CIF número B-66428962. Les dades de contacte són telèfon +34 934 742 244, i correu electrònic r5r@r5r.es.

3. Dades que recopilem

Les dades personals, facilitades pels usuaris, podran ser tractades per R5R com a responsable del tractament, sent en tot moment conservades i tractades en territori de la Unió Europea.

Quan per demanar aquestes dades personals s’utilitzin formularis o el correu electrònic, les dades facilitades per l’usuari s’entendran que són correctes, ja que és el mateix usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades als formularis disponibles al nostre web i qui respon de la seva veracitat.

4. Finalitats dels tractaments de les dades personals

Les dades personals que ens faciliti quan contacteu amb nosaltres seran tractades amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud que ens ha realitzat.

5. Legitimació per al tractament de les vostres dades personals

La base legal per als tractaments de les dades personals facilitades als formularis del web, és el consentiment que us sol·licitem que ens faciliteu, al peu dels formularis, per poder tractar les vostres dades personals i gestionar la sol·licitud corresponent i donar-li resposta.

Informar-lo que els tractaments de les dades personals, que ens faciliti en les seves sol·licituds, la base legal de les quals estigui basada en el consentiment, en cas de no atorgar-nos-ho, no podrem tractar-los i, per tant, donar-li resposta. 

6. Terminis de conservació de les vostres dades personals

Les dades personals que ens faciliti als formularis, una vegada realitzada la gestió corresponent, es mantindran actius al nostre sistema d’informació durant el termini de sis mesos per realitzar gestions de control de qualitat i tractaments estadístics. Un cop transcorregut aquest període quedaran bloquejats al nostre sistema d’informació durant el termini de sis mesos i únicament seran tractats per donar resposta a possibles incidències o requisits que es puguin produir. Un cop complet aquest període, les vostres dades seran esborrades i destruïdes, aplicant les mesures de seguretat necessàries per protegir la seva confidencialitat.

7. Comunicació de les vostres dades personals a tercers

R5R no comunicarà les dades personals que ens ha facilitat a cap tercer excepte requeriment judicial o de l’Administració Pública en l’exercici de les seves potestats.

8. Drets que es poden exercir

Qualsevol persona té dret a obtenir informació clara i comprensible sobre si a R5R s’estan tractant les vostres dades personals.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van facilitar, així com revocar el consentiment atorgat. També podeu exercir el vostre dret d’oposició al tractament de les vostres dades, així com el vostre dret a la limitació del tractament, de manera que les vostres dades no seran suprimides, però el tractament d’aquestes estarà subjecte a limitacions.

L’exercici de portabilitat no aplica en aquests casos pels tipus i les finalitats de tractament de les dades personals.

Pel que fa al dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, comentar-vos que R5R no realitza cap classe d’aquests tractaments.

L’exercici dels drets anteriorment indicats es pot sol·licitar per correu postal o electrònic, adjuntant còpia del DNI o passaport i exposant el dret que vol sol·licitar davant R5R a l’adreça postal o electrònica facilitades al punt 2 d’aquesta Política.

9. Dret a presentar reclamació davant de l’autoritat de control

En tot moment podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o per qualsevol altra circumstància que cregui oportuna sobre el tractament de les seves dades personals. En aquest cas l’autoritat competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a la qual us podeu adreçar per correu postal a l’adreça C/Jorge Juan, 6, 28001, Madrid o mitjançant el lloc web https://www.aepd.es.

10. Mesures de seguretat que s’apliquen a les dades personals

R5R aplica les mesures tècniques i organitzatives necessàries tenint en compte els riscos que presenten els tractaments de les dades personals, en particular a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades personals.

L’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives previstes tenen en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats dels tractaments, així com els riscos de probabilitat i de gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques.

R5R aplica aquestes mesures de seguretat per garantir un nivell de seguretat adequat per mitigar els riscos detectats a les anàlisis efectuades prèviament als tractaments i durant tot el cicle de vida de les dades personals i els seus tractaments.

11. Canvis a la Política de Privadesa

R5R es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa quan sigui necessari per adaptar novetats legislatives o altres regulacions, per a les bones pràctiques i procediments de la mateixa R5R i o per requisit de les autoritats de control.

No obstant això, les relacions establertes amb els usuaris, amb anterioritat a la modificació de la Política de Privadesa, es regiran per les normes previstes en el moment en què l’usuari va accedir al web, sense perjudici del que es disposa al Reglament General de Protecció de Dades i en la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals.

Si s’introduís algun canvi en aquesta política, el nou text serà publicat en aquest mateix web.

Recomanem als usuaris la lectura abans de cada accés i navegació pel web.

Darrera actualització: 5/08/2022.