93 474 22 44 r5r@r5r.es
Millores de l’espai públic per a una ciutat més amable

Millores de l’espai públic per a una ciutat més amable

El projecte “Renovem a els barris” inclou petites intervencions per mantenir un bon espai públic.

El projecte impulsat per l’Ajuntament de Cornellà organitza un grup de 10 persones especialistes que realitzen tasques de manteniment en jardineria, neteja, pintura, reparació o reposició de mobiliari urbà i fins i tot petites obres a terra i pavimentació.

L’objectiu és evitar el deteriorament d’algunes zones i conservar l’entorn urbà. El projecte es va iniciar el 2017 al barri de Sant Ildefons i ja ha reparat l’illot dels blocs que es troba entre l’Av. Salvador Allende, l’Av. Sant Ildefons i el carrer Doctor Joan Arús. Entre les tasques realitzades s’han restituït la pintura de bancs, baranes i desperfectes de l’paviment, així com la millora i substitució de la vegetació. S’ha millorat l’accessibilitat per a la gent gran i s’han col·locat àrees de mobiliari de fitness en els bancs per fomentar l’exercici saludable.

L’espai públic es converteix així en una tasca col·lectiva, dedicant un 30% de l’total de l’pressupost per millorar les necessitats ciutadanes. Aquest pressupost inclou neteja diària, seguretat i recollida d’escombraries. Això és possible gràcies a un pla d’ocupació impulsat per l’Ajuntament i que ha permès l’ocupació de 50 nous llocs de treball amb experts en la construcció per a realitzar les tasques de manteniment.

Cornellà de Llobregat es converteix així en una excel·lent alternativa per comprar un habitatge d’obra nova a les rodalies de Barcelona, gràcies a la recent transformació urbanística de les principals vies que augmentaran l’espai dels vianants, creant espais més amables i sostenibles, i recuperant així espais per compartir, viure i conviure. Un entorn ideal per buscar un pis en una ciutat en constant millora i que es preocupa pel benestar dels veïns.

Sant Boi finalitza la reurbanització de Marianao

Sant Boi finalitza la reurbanització de Marianao

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha finalitzat les obres de reurbanització de la plaça de la Generalitat.

S’ha finalitzat la transformació urbanística de barri més poblat del municipi i un dels espais centrals de barri de Marianao a Sant Boi, on s’han ampliat les voreres fins a 4 metres i s’ha reforçat l’accessibilitat llevant els desnivells de les cruïlles per facilitar la mobilitat dels vianants. S’han canviat els fanals introduint il·luminació en sistema LED, més eficient energèticament.

Després de cinc mesos, les obres han permès guanyar espai per als vianants i reforçar la centralitat cívica i comercial de la plaça de la Generalitat, com a punt de trobada veïnal de barri de Marianao, facilitant l’accés dels vianants.

El projecte forma part de les intervencions previstes en el Pla de Comerç 2020 per configurar un eix cívic i comercial de referència a Sant Boi, entre les quals també hi ha la remodelació de l’mercat de La Muntanyeta o del carrer de Lluís Pascual Roca, així com plantar nous arbres. L’objectiu és el de reactivar el comerç de la zona.

Nova urbanització de la rotonda al barri de Camps Blancs

El projecte té com a objectiu millorar l’estat actual de l’espai urbà de la rotonda amb nous elements constructius i de jardineria. Les intervencions, de quatre mesos de durada, inclouran l’adequació de paviments, senyalització, il·luminació i adequació de les clavegueres amb criteris d’accessibilitat, vialitat i seguretat.

Sant Boi, dues vegades premiada com a ciutat sostenible

Sant Boi, dues vegades premiada com a ciutat sostenible

El passat mes de gener, Sant Boi de Llobregat ha rebut el segon Premi Ciutat Sostenible 2017 d’Espanya.

Aquest guardó està organitzat per la Fundació Fòrum Ambiental amb el suport de de el Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient. La seva tasca consisteix a reconèixer a municipis que hagin apostat per projectes dirigits a potenciar la sostenibilitat.

Després de 15 edicions celebrades , es converteix en la primera ciutat que aconsegueix repetir el premi, el primer dels quals el va rebre el 2003 pel seu projecte d’ajuda a la preservació de l’entorn natural (negrita).

Aquest cop, el municipi del Baix Llobregat ha aconseguit el guardó en la seva “màxima categoria”, la que escull la ciutat més sostenible d’Espanya en la seva globalitat. El jurat ha valorat el projecte “R que R sostenible” perquè aconsegueix integrar la sostenibilitat(negrita) en la presa de decisions de tots els sectors de la gestió pública per donar compliment als compromisos de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

“Es reconeix d’aquesta manera la nostra aposta per ser una ciutat metropolitana, sostenible, saludable i innovadora”, ha valorat Lluïsa Moret. De fet, l’Ajuntament està intentant posicionar el municipi com “ciutat sostenible i saludable” impulsant polítiques favorables a la recollida selectiva de residus o l’eficiència energètica, entre d’altres aspectes. És un reconeixement a l’aposta estratègica de Sant Boi per ser una ciutat metropolitana sostenible, saludable i innovadora, que defensa un desenvolupament econòmic respectuós amb l’entorn agrícola i forestal.

Sant Boi participa en una competició pel reciclatge de vidre
Sant Boi participa a el concurs “El contenidor d’or” organitzat per Ecovidrio, en què 12 municipis catalans competeixen per incentivar el compromís ciutadà de l’reciclatge de vidre en els més de 290 contenidors de recollida selectiva. Un concurs de sis mesos de durada i que finalitzarà el proper 30 d’abril de 2018, en el qual es premiarà el municipi que augmenti la seva taxa de reciclatge per habitant.

Nou projecte a Cornellà per naturalitzar l’espai públic

Nou projecte a Cornellà per naturalitzar l’espai públic

El projecte permetrà incrementar espais verds, millorant la movibilidad i accessibilitat dels ciutadans.

En els propers dotze mesos, l’Ajuntament de Cornellà invertirà més de 6,3 millores d’euros per incrementar espais verds per als vianants i fomentarà l’ús de mitjans de transport sostenibles com la bicicleta. El projecte Cornellà Natura buscarà potenciar els valors ambientals, socials i paisatgístics, cada vegada més importants per a la ciutat. L’objectiu és arribar a 15,52m2 de zona verda per habitant l’any 2026, un increment de l’60% dels espais públics del municipi.

El projecte permetrà millorar la qualitat de vida ciutadana i reordenar l’espai públic. Entre altres actuacions, el projecte proposa la remodelació de parc de la Ribera i obres a l’avinguda dels Alps, que milloraran la vertebració entre els barris i permetran una millor connectivitat a tot el municipi.

Aquesta reforma urbanística permetrà millorar la mobilitat i accessibilitat, tant en espais públics com a equipaments, obtenint unes condicions òptimes de qualitat i sostenibilitat per als habitants de la ciutat.

El carrer Verge de Montserrat, vianants
L’objectiu de les obres de remodelació és convertir aquest carrer en peatonal i que formi part d’un dels eixos verds inclosos en el projecte Cornellà Natura. Les obres han comportat el tancament a el tràfic de l’tram d’aquest carrer entre Rubió i Ors i passeig Ferrocarrils.

El canvi suposarà una millora important de l’espai urbà, creant un corredor amb prioritat per als vianants de 200 metres de llarg que anirà des del centre de la ciutat fins a la passarel·la d’accés a al riu Llobregat. Al llarg d’aquest tram es col·locarà una franja central d’arbustos i s’instal·larà nou mobiliari urbà. Es construirà una nova rotonda a la cruïlla de l’avinguda Baix Llobregat i el passeig Ferrocarrils, així com el canvi de sentit d’alguns carrers, per modular els fluxos de circulació rodada a tota la zona.

Un habitatge per a tota la vida

Un habitatge per a tota la vida

L’habitatge, com els béns immobles i manufactures del nostre entorn, envelleix i li calen capellans que són exigides legalment com a obligacions per als seus propietaris.
De el bon manteniment dependrà que la seva vida útil sigui més llarga, minimitzant les operacions de millora i / o rehabilitació. Segons la nostra opinió fins a l’entrada en vigor d’el Codi Tècnic de l’Edificació en 2006, el concepte de manteniment no havia pres el paper que li correspon.

Aquest fet explica, juntament amb el d’altres factors, la gran importància que té actualment el sector de la rehabilitació, un àmbit que obliga a regularitzar i professionalitzar tot un sector amb el qual, cada vegada més, s’identifica R5R GRUP IMMOBILIARI, incidint per exemple en el Llibre de l’Edifici com a guia imprescindible per a un manteniment òptim, o apostant per instal·lacions individuals de fàcil manteniment com les solucions de aerotèrmia per aigua calenta.

Podrem distingir quatre tipus d’intervencions de rehabilitació: Sanejament i manteniment de façanes i interiors, millora energètica, accessibilitat i rehabilitació estructural. Cadascuna requereix un grau d’especialització, tant en l’assessorament tècnic com en l’execució final. L’assessorament cal que inclogui un projecte que ofereixi la millor solució en el problema en qüestió, tenint en compte que la majoria de vegades no hi haurà una solució de manual i serà l’experiència i capacitat tècnica dels professionals el que la defineixi.

Atenent a el pes social de el problema, d’administració pública destina cada exercici un pressupost a ajudes que pot suposar, en molts casos, un percentatge important de el cost a pagar. Queda per resoldre tot i això, en alguns casos d’envergadura i entorns de mitjans a baixos recursos, com afrontar la diferència no subvencionada, així com la disposició inicial, ja que totes aquestes ajudes arriben sempre desprès de el final d’obra. En la gestió de totes aquestes ajudes torna a tenir un pes específic molt important un bon tècnic especialitzat.

Per regular l’efectivitat de tot allò ja exposat, l’administració va crear la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE) .La última publicació, de data maig de 2015, obliga tots els edificis construïts abans de l’any 1971, a estar inspeccionats i registrats abans de desembre de 2016. El treball fet i la que resta per fer és sens dubte enorme, i R5R GRUP IMMOBILIARI es fa ressò
posant el seu equip tècnic a la seva disposició per assessorar i acompanyar els nostres clients en els projectes de rehabilitació.

L’habitatge de segle XXI

L’habitatge de segle XXI

Venim d’una tradició constructiva que ha evolucionat poc respecte a sectors com l’automoció o l’enginyeria civil.
Això es deu a una aversió a el canvi característic de la promoció immobiliària privada i possiblement atribuïble al fet que es tracta d’un producte complex i amb poca inversió en R + D. No obstant això hi ha la següent reflexió: El fort impacte ambiental de la nostra activitat ens ofereix oportunitats de canvi i innovació que no podem deixar escapar.
Les recents cimeres sobre el canvi climàtic ja han involucrat als governs comunitaris en una croada per reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera. L’habitatge juga un paper important i s’han definit objectius ambiciosos per a l’any 2020.

En aquest sentit, la Unió Europea exigeix als agents implicats mesures de reducció de la petjada de carboni que es transposen a normatives cada vegada més restrictives, que es tradueixen en limitacions en la demanda i el consum dels edificis, i que es plasmen en etiquetes cada vegada més exigents de certificació energètica.

R5R GRUP IMMOBILIARI vol assumir una part activa en aquest repte. Per això estem treballant en un concepte d’habitatge que tingui cura tots aquests aspectes; des projectar amb criteris bioclimàtics, com crear espais saludables filtrant l’aire de l’exterior i utilitzant materials lliures de contaminants (pintures, adhesius ..) o escollint materials de baix impacte. També, i molt important, afavorint l’eficiència energètica mitjançant la recuperació de la calor de ventilació i l’ús d’equips tèrmics i d’enllumenat d’alta eficiència. També apostem per l’ús d’energies renovables com l’aerotèrmia i vam dissenyar les cobertes per a la implantació de generació fotovoltaica.

Aquestes mesures són un primer pas per a un desenvolupament econòmic i social més responsable. Per això animem als nostres clients a que se sumin al nostre entusiasme.

R5R GRUP IMMOBILIARI mitjançant el disseny i vostès a l’utilitzar-les fem possible que les nostres vivendes estiguin a l’altura de segle XXI.

Si continues utilitzant aquest lloc acceptes l'ús de cookies. més información

La configuració de galetes d'aquest web estan configurats per «permetre cookies» i així oferir-te la millor experiència de navegació possible. Si segueixes utilitzant aquesta web sense modificar la vostra configuració de cookies o fas clic a «Acceptar» estaràs donant el teu consentiment a això.

Tancar